Göktuğ Koleji Web Sitesi Açılış Ekranı Animasyonu

Sivil Havacılık Programları

  • Anasayfa
  • Eğitim & ÖğretimSivil Havacılık Programları
Sivil Havacılık Programları;

Sivil Havacılık Programları

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken, sektörün eleman ihtiyacı da artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Programı hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. 

Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programında; Yer Hizmetleri dalı yer almaktadır. Bu doğrultuda sivil havacılık alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır. Bu programda öğrenciye, mesleki gelişim, temel yer hizmetleri, diksiyon, iletişim teknikleri, müşteri ilişkileri, ofis programları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra; 

Yer hizmetleri dalında; harekât hizmetleri, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, kargo hizmetleri ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

PROGRAMIN SÜRESİ : Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 

BELGELENDİRME : Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass Sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.