Göktuğ Koleji Web Sitesi Açılış Ekranı Animasyonu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARI

 • Anasayfa
 • Eğitim & ÖğretimBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARI;

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.

Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ALTINDA ŞU DALLAR BULUNMAKTADIR:

 • Yazılım Geliştirme

 MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 • Bu alandaki mesleklerde eğitim almak isteyenlerin;
 • Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
 • Ekip içinde çalışabilen,
 • Sistemli düşünebilen,
 • Matematikle ilgili konularda başarılı,
 • Kendini yenileyebilen,
 • Araştırmacı,
 • Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
 • İngilizce bilen,
 • Teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden kimseler olmaları gerekir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bu alandaki mesleklerin teknolojideki gelişmelerin sonucunda sürekli gelişmesinden ve yaygınlaşmasından dolayı bu mesleklerde iş bulma imkanları oldukça geniştir.

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.

Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (ML, AML, TML, ATML, TL ve ATL) Bilişim Teknolojileri Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir. Liseden sonra, yükseköğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilirler ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümüne yine sınav ile geçiş yapabilirler. Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Bu alanda kişiler eğitimini tamamlayarak, yeterlik sertifikalarını alarak ve sektörde iş başında eğitimini tamamlayarak Bilişim Sektörü ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.